KONGREMİZ YENİ AKADEMİK TEŞVİK YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR.

Bildiri Gönderim

Bildiri

BİLDİRİ GÖNDERİM KURALLARI

Bildiri özetinizi yüklemeden önce lütfen aşağıdaki Bildiri özeti yazım kurallarını dikkatlice okuyunuz.

BAŞLIK; Özetin içeriğini yansıtacak kısalıkta olmalıdır. Tamamı büyük harfle yazılmalıdır. 

YAZAR(LAR); Ad, SOYAD sıralamasıyla yazılmalıdır. Yazarların ad (sadece ilk harf büyük) ve soyadları (tamamı büyük harf) açık olarak yazılmalıdır. ÜNVAN YAZILMAMALIDIR.

KURUM(LAR); Yazar sırasına göre kurumlar açık adları, bölümleri ve şehirleri ile yazılmalıdır.

ÖZET METNİ; Özetler düz metin olarak hazırlanmalı, tablo, resim ve formül içermemelidir.

Bildiri özetleri, hem Türkçe hem İngilizce olarak yazılacaktır.

Sistemde ÖZET METNİ 300 - 500 sözcük ile sınırlandırılmıştır; BAŞLIK, YAZAR(LAR) ve KURUM(LAR) bu sınırlamanın dışındadır. Sistem, bu alana 500 sözcükten daha fazla yazı yazılmasına izin vermeyecektir.

Bildiri özetleri sırasıyla, BAŞLIK, YAZAR(LAR), KURUM(LAR) ve ÖZET METNİ bölümlerini içerecektir.

İngilizce özette yer alan alt başlıklar: Abstract Summary

Poster veya sözel sunum için tercih belirtmek gerekmektedir. Bilimsel Kurul, sunum şeklini değiştirme yetkisine sahiptir.

 

NASIL GÖNDERECEKSİNİZ

Özetler, www.iccdss.org adresine on-line bildiri sayfasından gönderilecektir, web adresi dışında e-posta yoluyla gönderilecek özetler kabul edilmeyecektir.

 

1) BİLDİRİ ÖZETİ GÖNDERME PANELİ'ne ilk kez giriyorsanız, ÜYE KAYIT Formunu doldurmalısınız.

2) Kaydınızı tamamladıktan sonra panele her girişinizde e-posta adresinizi ve kendi belirlemiş olduğunuz şifreyi yazmanız yeterli olacaktır.

3) Bildiri Özeti Gönderme Paneli’nde Ana Sayfa başlıklı menüde Genel Kuralları bulabilirsiniz. Kişisel Ayarlar menüsünden kayıt bilgilerinizi değiştirebilirsiniz. Bildiri İşlemleri menüsünden bildiri özetinizi yazıp kaydedebilir ve/veya Kongre Bilim Kurulu'na ulaştırmak üzere gönderebilirsiniz.

4) Bildiri İşlemleri'ne girdiğinizde BİLDİRİ TÜRÜ için poster veya sözel seçeneklerinden birini seçiniz.

5) Bildiri özeti yazım alanını doldurunuz. Özet yazım alanının en altında bulunan kutucuğu tıklamadığınız sürece bildiri özetlerinizi DÜZELTME olanağınız bulunmaktadır. KAYDET butonuna basıp, özetinizi kaydedebilir, sonraki oturumlarınızda düzeltmelerinizi yapabilir, yeni bilgiler ilave edebilirsiniz.

6) Bildirinizde sonradan düzeltmeler veya ilaveler yapmak istiyorsanız KAYDET butonuna basınız, bildirinizi Kongre Bilim Kurulu’na göndermek istiyorsanız en alttaki kutucuğu tıklayınız. Bilim Kurulu’na gönderilen bildiri özetlerinde düzeltme ve ilaveler yapılamaz.

Bildiri özetleri 300 - 500 sözcük ile sınırlıdır; aşan özetler otomatik olarak kesilecektir.  Özetlerinizde düzeltme ve gönderme için son tarih 15 Eylül 2018 olup, bu tarihten sonra bildiri özetinde düzeltme ve özet gönderme olanağınız bulunmayacaktır.

Bildiri gönder butonuna tıklayıp bildirinizi gönderdiğinizde ekranda sistem tarafından otomatik olarak bildirinizin yüklendiğine dair mesaj görüntülenecektir.

 

KABUL EDİLEN ÖZETLER

Kabul edilen özetlerin davet yazıları ve sunum şekilleri, 15 Eylül tarihine kadar sunumu yapacak olan yazara e-posta yolu ile gönderilecek ve internet sitemizden yayımlanacaktır. Bildiri özetinin kabulünün, özetin diğer yazarlarına duyurulmasından sunum yapacak olan yazar sorumludur.

Kabul edilen özetler Bildiri Özetleri Kitabı’nda, sonrasında istenecek olan tam metinleri ise Kongre Kitabı’nda yer alacaktır.

Özetleri kabul edilen bildirilerin sunumlarının yapılabilmesi için, sunumu yapacak olan bildiri sahibinin kaydını yaptırmış olması zorunludur. Birden fazla yazarlı bildirilerde sunumu yapacak yazar dışındaki yazarların da kongreye katılmak istemeleri halinde kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir. Sözel veya poster sunumu yapılmayan bildiriler yayınlanmayacaktır.

Sözel bildiriler: Sözel bildiri gün ve saatleri, kabullerden sonra bildirilecektir. 

Poster bildiriler: Poster bildiri gün ve saatleri kabullerden sonra bildirilecektir. Poster sunumları elektronik olarak yapılacaktır. Sunum hazırlama bilgileri ayrıca kabul yazıları ile birlikte yazarlara gönderilecektir.

 

BİLDİRİ ÖZETİ GÖNDERME İÇİN SON GÜN: 15 Eylül 2018

Bu tarihten sonra gönderilen bildiri özetleri kabul edilmeyecektir.

 

BİLDİRİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bildiri değerlendirme ve kabul süreci bildiri yazarlarının ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, hakem değerlendirmesi sonucuna göre yapılacaktır. Bildiri kabulü en az 2 (iki) hakem değerlendirmesinden geçtikten sonra yapılacaktır. Bildirinin sunuş biçimi (sözel bildiri, poster) konusundaki son karar Hakemlere aittir. Kabul edilen bildirinin sunulabilmesi ve bilimsel programda yer alabilmesi için bildiri sahibinin kongre kaydını en geç 18 Eylül 2018 tarihine kadar tamamlaması gerekmektedir. Tüm bildiriler hakem sürecine tabi tutulacaktır. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecektir.

Her kayıtlı katılımcı en fazla 3 (üç) bildiriyle katılabilir.

Her kayıtlı katılımcı, ücretsiz olarak 1 (bir) bildiri sunma hakkına sahiptir; 2. ve 3. bildiriler ücrete tabiidir.

Not; Yeterli talep olması halinde sanal sunum yapılacaktır.

 

Birinci Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi (ICCDSS) Bildiri Sistemi

 

Bildiri Özeti Kabul Edilen Yazarlar için Tam Metin Bildiri Gönderme Koşulları;

Aşağıdaki kriterlere uygun olarak en geç 1 Kasım günü gönderilen tam metinler yeni Akademik Teşvik Yönetmeliği’ne uygun olan kongremizin tam metin kitabında basılacaktır. Son gönderim tarihini geçen bildiriler kitapta yer alamayacaktır.

Bildiriler özet, ana metin, tablolar, şekiller ve kaynakça dahil 12 sayfayı geçmeyecek şekilde iki yana yaslı olarak yazılmalıdır, yazar isimleri ve kurumları başlık altında ortalanmış olarak belirtilmelidir. Başlık 14 punto, kalın ve büyük harflerle ortalanmış olarak yazılmalı, yazar isimleri ve kurumları başlık altında ortalanmış olarak belirtilmelidir. Birden fazla kurum mevcut ise, hangi yazarın hangi kurumda görev aldığını belirlemek üzere yazar ve kurum numaralandırması yapılmalıdır. Araştırma metinlerinde GİRİŞ, YÖNTEM, BULGULAR, TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER ve KAYNAKLAR alt bölümleri yer almalıdır. Tablo başlıkları ait oldukları tablonun üzerinde, şekil ve grafik başlıkları ise ait oldukları şekil ve/veya grafiğin altında yer almalıdır. Bildiri metinleri bilgisayar ortamında Times New Roman yazı karakteri ile 11 punto ve bir buçuk (1,5) satır aralığıyla Microsoft Word programı ile yazılmalıdır. Paragraflarda satır başları 1 cm girintili olmalıdır. Kaynaklar yazar soyadlarına göre sıralı olarak APA 6 (American Psychological Association) standartlarına uygun hazırlanmalı, metin içinde geçen tüm kaynaklar “kaynaklar” listesinde verilmelidir.